DISQUS - let at bruge

Når jeg har valgt at bruge dette kommentarsystem,
er det fordi det giver bedre mulighed for interaktion---
nemmere for mig at svare de enkelte kommentarer - og
nemmere for vedkommende at svare tilbage i samme tråd/felt.

For at kommentere skal man:
klikke på DISQUS og
enten skrive som gæst,
så udfylder man med e-mail
og det navn, man vil ses med.
Der er også mulighed for at linke til egen blog/URL
Det er ret enkelt og bruges jo også andre steder.
Så kan man også oprette en profil...det er hurtigt gjort,
men
så står man måske med et sært anonymt billede og
et andet navn end det, man plejer at skrive under.


Gå ind og kig under Disqus og dernæst PROFIL
her kan man udfylde med det navn, man ønsker at blive vist som...selv om der står full name, skal det ikke tages så bogstaveligt.

Så skriver man sin hj-side/sin blogURL der, hvor der står website...
så kommer andre nemlig til éns side ved at klikke på navnet.
Læg mærke til alle de kommentarer, hvor navnet fremtræder med farve, dem kan man uden videre
klikke sig hen til.

Som det sidste - klik på AVATAR -
her er der forskellige muligheder for at få sit/eller et hvilket som helst billede med ved sit svar.

Så man behøver altså ikke at være logget ind med fuldt navn eller sin twitter/facebook-profil..
det er bare muligheder.
Håber dette kaster lidt lys over land.